พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ หินแกรนิตลือเลื่อง รอยรุ่งเรืองเมืองตาก ซากไม้กลายเป็นหิน เยือนถิ่นยุทธหัตถี รวมสองนที"ปิง-วัง" เห็ดโคนดังที่บ้านตาก


ที่ตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก
 

ที่ ตำบล หมู่ที่ ชื่อบ้าน สถานที่ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
1 ตากออก 8 บ้านสองกอง อบต.ตากออก 15 3,123
2 แม่สลิด 1 บ้านแม่สลิด ศาลาหมู่ที่ 1 13 2,115
3 สมอโคน 9 บ้านชัยมงคล ศาลาอเนกประสงค์ 9 1,251
4 ตากตก 4 บ้านแพะ ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ตำบลตากตก 11 1,808
5 เกาะตะเภา 5 บ้านวังหม้อเหนือ สถาบันการเงินบ้านวังหม้อ 10 1,722
6 ทุ่งกระเชาะ 3 บ้านล้อง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 12 1,616
7 ท้องฟ้า 7 บ้านผาแต้ม อบต.ท้องฟ้า 9 1,346