พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ หินแกรนิตลือเลื่อง รอยรุ่งเรืองเมืองตาก ซากไม้กลายเป็นหิน เยือนถิ่นยุทธหัตถี รวมสองนที"ปิง-วัง" เห็ดโคนดังที่บ้านตาก

Down Ribbon: อัตรากำลัง