สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก
Search for:

คู่มือSF&SOdoae(คลิ๊ก)

ใบหยกกรีนไลฟ์ฟาร์มใบหยกกรีนไลฟ์ฟาร์ม
ไขมันต่ำ มีน้ำและเส้นใยอาหารจำนวนมากช่วยให้ระบบขับถ่ายดี ซึ่งเมื่อระบบขับถ่ายดีก็จะส่งผลให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลดลงเพราะกากที่ร่างกายขับถ่ายออกมานั้นมีส่วนที่เป็นสารพิษอยู่ด้วยนั่นเอง นอกจากนั้นแล้วผักสลัดยังมีวิตามินและเกลือแร่
อีกมากมาย เช่น เบต้าแคโรทีน วิตามินซี วิตามินดี เป็นต้น