แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช กุมภาพันธ์ 2565
‼️

ระวังเพลี้ยจักจั่นมะม่วง ในมะม่วง

🥭
🥭