วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์ (WM)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ตามแผนงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก