ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์              สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 เพื่อบรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลอย่างครบวงจร โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก