Search for:

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเวียนแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชข่าวทั้งหมด

การติดตามงาน

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางระพี เตชะสอน เกษตรอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ร่วมติดตามการดำเนินงานแปลงต้นแบบเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ แปลงเกษตรกรหมู่ที่ 1, 2, 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

0 comments

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดตาก

0 comments


Posts not foundPosts not foundแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช กุมภาพันธ์ 2565

ระวังเพลี้ยจักจั่นมะม่วง ในมะม่วง

0 comments

แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช มกราคม 2565

ระวังเพลี้ยแป้งลำไย

0 commentsข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


    หนังสือเวียน      ภาพกิจกรรม